Skip links

MARS SOLAR: Een baken voor hernieuwbare energie in België

MARS SOLAR, met hoofdkantoor in Gent, België, is een vooraanstaande speler in het landschap van hernieuwbare energie, die zich inzet voor duurzaamheid en milieubewustzijn.

Met een portfolio dat installaties van zonnepanelen, thuisbatterijen, EV-laders en warmtepompen omvat, bedient MARS SOLAR een breed spectrum aan klanten, van individuele huiseigenaren tot grote bedrijven, en onderstreept daarmee zijn toewijding aan het bevorderen van Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling 7 (SDG 7) zoals uiteengezet door de Verenigde Naties.

SDG 7 benadrukt de kritieke doelstellingen om universele toegang te garanderen tot betaalbare, betrouwbare en moderne energiediensten, het aandeel hernieuwbare energie in de mondiale energiemix aanzienlijk te verhogen en de wereldwijde verbeteringssnelheid in energie-efficiëntie te verdubbelen.

De initiatieven van MARS SOLAR resoneren met deze doelen, en streven ernaar levens te verlichten en gemeenschappen te versterken, met name in onderbediende regio’s, waardoor economische groei wordt aangewakkerd en de levensstandaard wereldwijd wordt verhoogd.

hernieuwbare energie

België's ambitie voor zonne-energie

De ambitie van België om zijn zonne-energiecapaciteit tegen 2025 met 40% te verhogen, met een toevoeging van 1500 megawatt (MW) aan zijn netwerk, weerspiegelt het engagement van het land voor een hernieuwbare toekomst.

MARS SOLAR staat aan de voorhoede van deze missie, en biedt milieuvriendelijke oplossingen in samenwerking met financiële instellingen om duurzame energie toegankelijk en betaalbaar te maken.

Uitdagingen en oplossingen in hernieuwbare energie

Echter, de reis naar hernieuwbare energie is niet zonder uitdagingen. De overgang van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare bronnen, hoewel noodzakelijk om klimaatverandering te mitigeren, brengt hindernissen met zich mee zoals de behoefte aan aanzienlijke initiële investeringen, technologische vooruitgang om efficiëntie en opslag te verbeteren, en het creëren van ondersteunende beleidskaders.

Volgens het Renewable Energy Market Update Outlook voor 2023 en 2024 van het Internationaal Energieagentschap, ondanks een aanzienlijke toename in hernieuwbare capaciteit, moet het tempo versnellen om wereldwijde energie- en klimaatdoelen te bereiken.

België's rol in de energietransitie

In het hart van Europa heeft België lovenswaardige stappen gezet, zijn aandeel hernieuwbare energie in het decennium tot 2020 verdubbeld van 6% naar 12%, waarbij zonnefotovoltaïsche (PV) systemen een cruciale rol speelden.

Deze groei wordt ondersteund door dalende kosten van zonnemodules, de adoptie van gedistribueerde systemen, en versterkte beleidskaders, waardoor de vraag naar aardgas in EU-gebouwen aanzienlijk kan verminderen tegen 2024.

MARS SOLAR's bijdrage aan duurzaamheid

Sinds 2021 is MARS SOLAR instrumenteel geweest in de overgang van België naar hernieuwbare energie, door innovatieve financieringspartnerschappen met toonaangevende Belgische banken te benutten om zonne-installaties te faciliteren.

Het bedrijf speelt ook een cruciale rol in het voorlichten van het publiek over de voordelen van zonne-energie, wat leidt tot een bredere acceptatie en adoptie van duurzame praktijken.

Een getuigenis van de impact van MARS SOLAR is de testimonial van Thomas, chef en eigenaar van restaurant KWIZIEN in Maldegem.

Thomas benadrukt hoe de zonne-oplossingen van MARS SOLAR aansluiten bij zijn milieubewuste benadering in de culinaire wereld, en wijst op de professionaliteit, kwaliteit en betrouwbaarheid die MARS SOLAR bracht in zijn project voor de installatie van zonnepanelen. Bekijk het volledige verhaal.

Toekomstige uitdagingen en innovaties

Terwijl de inspanningen van MARS SOLAR aanzienlijk bijdragen aan SDG 7, is het cruciaal om het bredere spectrum van duurzaamheidsuitdagingen te erkennen.

De zonne-energie industrie moet problemen navigeren zoals de recycling van zonnepanelen, de levenscyclus milieu-impact, en de integratie van zonnesystemen in bestaande infrastructuren.

Het aanpakken van deze uitdagingen vereist voortdurende innovatie, transparante communicatie, en samenwerkingsinspanningen over sectoren heen.

Het diverse team van MARS SOLAR, met zijn rijkdom aan perspectieven en expertise, is een drijvende kracht achter zijn innovatieve oplossingen, die de grenzen verleggen van wat mogelijk is in hernieuwbare energie.

Terwijl de wereld vooruitkijkt naar 2030 en daarna, is de toewijding van MARS SOLAR aan schone energie een baken van hoop voor een duurzame, rechtvaardige toekomst, waar hernieuwbare energie niet slechts een optie is, maar een hoeksteen van wereldwijde welvaart en milieu-gezondheid.

MARS SOLAR nodigt u uit om ons te vergezellen in deze vitale missie. Ontdek hoe onze zonne-oplossingen uw energieverbruik kunnen transformeren, bijdragen aan een schonere omgeving, en de weg banen voor een hernieuwbare toekomst.

Voor deskundige begeleiding en op maat gemaakte zonne-oplossingen, neem contact met ons op!

Onze passie is zonneklaar: Jouw energie, onze expertise.