Skip links

Drijvende zonnepanelen op zee: een oplossing voor de toekomst?

De ideale samenwerking tussen wetenschap en industrie voor een duurzame toekomst?

Proefproject EcoMPV

Duurzame energie is tegenwoordig een hot topic – en terecht! Naast windenergie is er nu ook toenemende interesse in zonne-energie op zee. Maar voordat we volop kunnen profiteren van de voordelen, moeten we eerst de milieu-impact goed begrijpen. Gelukkig is er goed nieuws: het proefproject EcoMPV is gelanceerd en brengt wetenschappers en de industrie samen om technische oplossingen te vinden en de positieve effecten te maximaliseren.

Offshore experimentele zonnepanelen

Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen heeft recentelijk drie experimentele modules geïnstalleerd bij het offshore windpark Mermaid. Deze modules, ontworpen en ontwikkeld door Jan De Nul Group in samenwerking met KBIN, zijn uitgerust met verschillende materialen waarop mariene fauna kan koloniseren. Gedurende ongeveer anderhalf jaar zullen de modules regelmatig worden gecontroleerd om het kolonisatieproces op te volgen.

Impact van de drijvende zonnepanelen inschatten

Met EcoMPV worden belangrijke stappen gezet om de milieu-impact van drijvende zonnepanelen correct te kunnen inschatten. Vincent Van Quickenborne, de minister van Noordzee, benadrukt het potentieel van drijvende zonnepanelen en het belang om ook rekening te houden met de effecten op het mariene milieu. Als we deze technologie op commerciële schaal willen gebruiken, moeten we ervoor zorgen dat we de impact op het milieu minimaliseren. België toont wederom aan dat economie en ecologie hand in hand kunnen gaan.

Vele partners

EcoMPV wordt gefinancierd door het Energietransitiefonds van de FOD Economie, AD Energie. Het project, dat in november 2022 is gestart, zal drie jaar duren. Het onderzoeksteam ‘Marine Ecology and Management’ van het KBIN coördineert het project, met de Universiteit Gent als wetenschappelijke partner en Tractebel, Jan De Nul Group en DEME Group als industriële partners.

Dichterbij een duurzame toekomst

Dankzij deze samenwerking tussen wetenschap en industrie komen we dichter bij een duurzame toekomst waarin zonne-energie op zee een belangrijke rol speelt. Met de kennis die we opdoen uit het EcoMPV-project kunnen we ervoor zorgen dat deze technologie op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier wordt ingezet. Het is een spannende tijd waarin we onze inspanningen bundelen voor een groenere planeet.

 

bronnen:

https://www.focus-wtv.be/nieuws/onderzoek-naar-milieu-impact-van-drijvende-zonnepanelen-op-zee

https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/Overzicht-gesubsidieerde-projecten-energietransitiefonds.pdf

https://www.hln.be/binnenland/proefproject-onderzoekt-milieu-impact-van-drijvende-zonnepanelen-op-zee~a1ec60f2/

Onze passie is zonneklaar: Jouw energie, onze expertise.